Aktuální informace k zápisu

Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ:

Zápis se koná bez účasti zapisovaných dětí.Žádost o přijetí mohou rodiče předat:

A. osobně nejlépe v čase, který byl stanoven pro zápis dítěte

B. nebo vyplněnou žádost s dotazníkem v obálce vhozením do poštové schránky, která je u hlavního vchodu do školy« zpět