Hodnocení za 2. pololetí

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

dle MŠMT podle § 56, §71, a § 112 zákona č. 561/2004 sb.(školský zákon)

vychází:

a)z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době , kdy žák řádně docházel do školy(únor, březen)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při distančním vzdělávání

Žákům bude na konci 2.pololetí předáno vysvědčení. Žáci budou klasifikování známkou v souladu se ŠVP Kreativní škola.« zpět