Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022 – 2023

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022 – 2023

termín zápisu je 8. 4. 2022 od 12.00 do 16.30 hod.

 

K zápisu si rodiče přinesou:

  1. občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte.

(Rodiče – cizinci- přinesou pas a doklad o povolení k pobytu v České republice)

 

2. vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí k povinné školní docházce

(formuláře budou součástí zvacího dopisu)

 

3. pokud budou rodiče žádat o odklad – vyplněnou žádost o odklad –

(formulář bude součástí zvacího dopisu)

 

Doporučujeme doložit u zápisu potvrzení z PPP a od dětského lékaře. Je nutné, abyste se na vyšetření do PPP objednali už během ledna, protože je dlouhá čekací doba. Bez potvrzení nemůže být odklad povolen.

 

 

Bližší informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu, která bude předána v MŠ v Zárybech, případně doručena poštou.

 

Den otevřených dveří bude realizován dle hygienických podmínek.

 

 

Případné dotazy zodpovíme na tel: 326 902 585« zpět