Kritéria k přijetí do 1. ročníku

Základní škola Záryby, příspěvková organizace

se sídlem

Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem

Kritéria k přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025.

Nejvyšší povolený počet žáků školy dle školského rejstříku je 60 žáků.

Pro školní rok 2024/2025 může škola zapsat nejvýše 19 žáků 1. ročníku.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

1) Dítě, kterému byl udělený odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024, má-li dítě trvalé bydliště v obci Záryby.

2) Dítě, které má v obci Záryby trvalé bydliště.

3) Dítě, které má trvalé bydliště mimo obec Záryby do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy.

 

Záryby, 6. 2. 2024 PaedDr. Miluše Nováková, MBA« zpět