Výsledky zápisu

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

 

Zápis duben 2021

                                     Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem

v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Do Základní školy Záryby, příspěvkové organizace byli přijati žáci se zápisovými čísly:

 

2

4

5

6

7

8

9

11

13

22

23

 

 

 

V Zárybech 14.4.2021                                                 PaedDr. Miluše Nováková

Vyvěšeno:   14.4.2021                                                   Sejmuto:                        

 « zpět