Výsledky zápisů dětí do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2022/2023

ze dne 8. 4.2022

        Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (Školský zákon), v platném zněni, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

 

 

Do Základní školy Záryby, příspěvkové organizace byli přijati žáci se zapisovými čísly:

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 

 

V Zárybech 13.4.2022

Vyvěšeno: 13.4.2022                                  PaedDr. Miluše Nováková« zpět