Zahájení školního roku 2022-2023

Slavnostní zahájení školního roku 1.9. 2022 bude v 8.00 na školním hřišti. 

8.15 přivítání žáků ve třídách.

8.30- 12.00 provoz školní družiny včetně oběda (oběd má ten, kdo si ho přihlásí).

Obědy zajišťuje jídelna v Kostelci n. L. (722 081 324)

2.9. seznamovací hry s prvňáčky od 7.45 do 11.25.

S sebou sportovní oblečení, svačina, pití, penál s pastelkami.

11.25- 16.00 oběd+ školní družina« zpět