Zápis - 2. kolo

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 ze dne 19. 4. 2022

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Záryby, příspěvková organizace, Záryby 92, 277 13 Kostelec nad Labem v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje výsledek řízení o žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

 

Do Základní školy Záryby, přispěykové organizace byla přijata žákyně se zápisovými číslem 22

 

V Zárybech 28. 4. 2022

Vyvěšeno: 28. 4. 2022                                   PaedDr. Miluše Nováková

 « zpět