Zápis do 1.ročníku

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019 – 2020

termín zápisu je 24. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin (dle časů na pozvánce)

Zapisují se děti narozené do 31. 8. 2013

 K zápisu si rodiče přinesou:

1.občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte.

(Rodiče – cizinci- přinesou pas a doklad o povolení k pobytu v České republice)

 

2. vyplněný zápisní lístek a žádost o přijetí k povinné školní docházce

(formuláře budou součástí zvacího dopisu)

 

3. pokud budou rodiče žádat o odklad – vyplněnou žádost o odklad –

(formulář bude součástí zvacího dopisu)

 Doporučujeme doložit u zápisu doporučujícím potvrzení z PPP a od dětského lékaře. Tato potvrzení musí být předložena nejpozději do konce května 2019, aby byl odklad povolen.

 

4. Pokud rodiče budou žádat o zápis do prvního ročníku u dětí narozených od 1. 9. 2013 (předčasný nástup do prvního ročníku), doloží žádost také doporučujícím potvrzením z PPP

a od dětského lékaře.

 Bližší informace budou uvedeny v pozvánce k zápisu, která bude předána v MŠ, případně doručena poštou.

 Den otevřených dveří se koná 16. 4. 2019 od 13.30 do 16. 00 hodin.

 Případné dotazy zodpovíme na tel: 326 902 585« zpět